A boldogság legyen a Te mindennapi valóságod!

A Hogyan valósítsam meg…? kérdésre találhatsz válaszokat.

Tisztelned kell az alapvető értékeket: bölcsesség, szabadság, szeretet! Az érvényben levő jogi-szabályozási-erkölcsi-etikai környezetet mindig be kell tartanod!

Éppen aláír egy szerződést valaki, csak a kezét és a dokumentum aláírás részét látni. Amikor az ember aláír valamit, azt fejezi ki vele, hogy a jogi, szabályozási környezetet magára nézve érvényesnek elismeri és betartja. Ugyanez igaz az alapvető emberi értékekre is, mint a bölcsesség, szabadság, szeretet, csak ott nincs dokumentum, hanem az ember saját belső döntésén alapul. hogy magára nézve kötelezőnek tekinti és ezek szellemében cselekszik.

Elfogadott, alapvető és általános emberi értékek

Az alapvető, általános, minden időben és kultúrkörnyezetben elfogadott értékek segítenek utat mutatni. Az elfogadott és érvényben levő jogi-szabályozási-erkölcsi-etikai környezetet mindig be kell tartani! Tisztelned kell az értékeket: bölcsesség, szabadság, szeretet.

Ott vagy egy élethelyzetben és valamerre mozdulni kellene. No de merre? Néhány ezer éve az emberiség azért hasonló gondokkal küzd, az életterületek maguk ugyanazok: kapcsolati rendszer, egészség, vallás, vagyoni és pénzügyi kérdések, munka, értékteremtés stb. Ugyanazok a kérdések merülnek fel időtől és civilizációt függetlenül, a díszletek és a szereplők változhatnak, de a cselekmény ugyanaz Mongóliában a jurtában, a vikingeknél, vagy a XX: század elején Franciaországban.

A történelem megmutatta, hogy az ember huzamosabb ideig tartó negatív helyzeteket igyekszik kerülni, mégha sokszor bele is sodródik. A pozitív dolgok amelyek előre mutatnak, tehát ebben az irányban kell keresnünk nekünk is az utat. Ezekkel senkinek sem árt az ember és az igazi boldogsággal valahogy nekem nem fér össze az, hogy másokat kihasználok, becsapok, megalázok és félelemben tartok.

Vannak olyan értékek, amelyek rövid életűek, adott korban, legfeljebb néhány évtizedig léteznek, aztán valahogy nincs folytatásuk, ezeket nem tekintem alapvető értéknek.

A mindennapi boldogság megvalósítása a célom, a negatív tulajdonságokkal ezért most nem foglalkozom, szerintem ez elég jól megy a legtöbb embernek a segítségem nélkül is, így inkább a pozitív oldalt vegyük szemügyre!

Fel tudsz sorolni 50 db pozitív, előre mutató értéket, gondolkodás nélkül, azonnal?

Óh, ne izgulj, nekem sem megy az 50, talán inkább a 20 🙂 Fontos tisztában lenni a pozitívval is, mert amire fókuszál a gondolkodása az embernek, az válik a létvalóságává. Ha a pozitív dolgokra figyel, azoknak enged teret, ez válik a hitrendszerévé, akkor a pozitív dolgok valósulnak meg az életében és így alakul ki a boldogság.

Felsorolás szintjén következzen néhány, az értelmezésükbe nem megyek bele, a lényeg hogy pozitívan kell megközelíteni a tartalmukat, a jelentésüket, így biztosan a jó irányban maradunk!

Aktív, alapos, alkalmazkodóképesség, alkotás, barátságos, bátor, becsületes, békés, belátó, beleérző, bizalom, céltudatos, cselekvőképesség, döntésképesség, egészségmegőrzés, egyensúly, együttérző, elemző, elengedés, elfogadás, elszánt, emberség, energikus, érdeklődő, érzelmeit megéli, felelősségteljes, hajlandóság a kockázatvállalásra, határozott, hiteles, önmagát adja, humoros i gazságos, igényes, intelligens, játékos, jó megjelenésű, kedves, kiegyensúlyozott, kitartó, kíváncsi, kommunikációs készség, körültekintő, következetes, közvetlen, kreativitás, képzelőerő, laza, leleményes, lelkes, lelkiismeretes, lényeglátó, logikus, magabiztos, megbízható, meglátja az összefüggéseket, megnyugtató, melegszívű, művésziesség, nyitott, nyugodt, optimista, önálló, önfejlesztés, önuralom, önfegyelem, őszinte, összefüggéseket meglátó, ötletes, pontos, pozitív gondolkodású, precíz, rálátása van a dolgokra, rendszerező, rugalmas, szabad, szemfüles, szorgalmas, tanul a hibáiból, tapintatos, természetes, tisztelettudó, toleráns, tud nemet mondani, tud segítséget kérni, tud szembesülni önmagával, türelmes, vendégszerető, vidám.

Szépség, jóság, igazság

Népszerű fogalmak, én így látom ezeket:

Szépség, amikor a dolgokat, élőlényeket, helyzeteket önmaguk valójában látod, a rájuk rakódott előítéletektől mentesen.

Jóság, amikor a pozitív értékeket és a másik ember érdekeit is szem előtt tartva, tiszta szándékkal cselekszel, beszélsz vagy gondolkodsz.

Igazság: mindenkinek igaza van a saját nézőpontjából, erről készítettem egy külön cikket. Abszolút, mindent és mindenkit magába foglaló igazság létezik-e? Talán bölcsesség lehet a neve. Valószínűnek tartom, hogy a fizikai világban, a fizikai testében kevés embernek sikerült ezt a történelemben teljes mélységében megtapasztalnia.

Érvényben levő jogi-szabályozási-erkölcsi-etikai környezet betartása

A fizikai világban, a XXI. században élünk, társadalomban, amely jogokat biztosít és kötelezettségeket ró az emberre. Elektronikus rendszerek vannak, amelyek nélkül gyakorlatilag már nem tudsz ügyeket intézni, például bankkártya, a közigazgatásban is egyre több minden csak online elérhető, telefon stb. Ha ezekhez nincs hozzáférésed, szinte a létezésed kérdőjeleződik meg. Törvénytisztelő, a törvényt és a szabályokat betartó ember tud csak boldogulni a mai társadalomban, nevezzük őt polgárnak. Van lakása, autója, munkája, családja, igyekszik megtakarítást felhalmozni, eljutni nyaralni, mindezt tisztességesen, a szabályokat betartva. Én ezt tartom az egyedüli járható útnak és erre is buzdítok mindenkit! Nehéznek tűnik? Ránézésre igen, de mint tudjuk a könnyebb út sosem vezet el a célhoz.

Játsszunk el a gondolattal, hogy milyen lenne ma rendszer idegenként, számkivetettként élni? Gondolj csak bele, ma Rózsa Sándorként vagy Robin Hood-ként meddig tudnál nyugodtan élni? Előbb-utóbb a bűnözőket utoléri az igazságszolgáltatás.

A mai társadalom polgára, ha gondtalan és nyugodt életet szeretne magának, ami a mindennapi boldogság előfeltétele, akkor a szabályrendszereket be kell tartania. Vehetjük úgy, hogy ez az ára, hogy nincs háború, van magántulajdona, szabadon mozoghat az országban, Európában, a világban. Hogyan tudtad volna ezt megtenni akár 30 évvel ezelőtt? Lehet lázadni ellene, ilyenkor az történik általában, hogy bizonyos kötelezettségeket nem fogad el az ember, de a jogaihoz ugyanakkor ragaszkodik, amelyet a rendszer, a társadalom biztosít számára. Számomra az ilyen ember nem hiteles abban a kérdésben, ahol a kötelezettségeket szándékosan, irracionális okokból megszegi, és a jogairól egyúttal nem mond le.

Persze vannak néhányan, akik úgy döntenek, hogy kivonulnak a civilizációból és egy barlangban, vagy egy eldugott tanyán élik le az életüket, és nem érintkeznek a többi emberrel. Megtehetik, ha találnak ilyen életteret, de én a társadalomban levő, normál hétköznapi életet élő emberek életébe szeretném a boldogságot felépíteni, így erre helyezem a hangsúlyt.

A világ a rendezettségre épül, így ehhez alkalmazkodni kell. Még így is rengeteg lehetőség marad a polgár előtt, ahol kibontakoztathatja önmagát.

A világban levő, külső korlátok nem igazán számítanak. Nem. Az ember elméjében levő, belső önkorlátozások sokkal fontosabbak, azokat kell tudni kezelni!

Bölcsesség, szabadság, szeretet

Ha tisztán, az idők folyamán a rájuk rakódott rétegek nélkül tekintünk ezekre a fogalmakra, akkor nagyon magasztos, tiszta érzése támad az embernek. Szerintem valójában ezeket a fennkölt érzéseket jelentik pusztán önmagukban. A történelem folyamán sokan sok mocskot hozzájuk kapcsoltak és saját önző érdekeikhez igazították a jelentésüket, így persze a kegyetlenkedések alatt nehéz észrevenni a drágakövet. Pedig ott van!

Bölcsesség, szabadság és szeretet. Ez a három összekapcsolódik és ugyanazt a létvalóságot írja le, mert ugyanannak a létállapotnak a három különböző fogalommal leírt három aspektusa, Csak úgy tudsz szabad lenni, ha közben bölcs és szeretetteljes vagy. Igazán bölcs csak akkor tudsz lenni, ha szabad vagy és szeretettel teli. Akkor tudsz szeretni feltétel nélkül, ha már szabad vagy, és a bölcsességet is érzed magadban. A három így valójában egy, mindössze a könnyebb megérthetőség miatt van rá három fogalom.