A boldogság legyen a Te mindennapi valóságod!

A Hogyan valósítsam meg…? kérdésre találhatsz válaszokat.

Jogi nyilatkozat

Filó Roland lelekgyogyito.hu internetes honlapjának használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozása.

Filó Roland (email: lelekgyogyito kukac outlook.com, honlap: lelekgyogyito.hu, postacím: 1104 Budapest, Sörgyár u. 21-25.) (a továbbiakban: „Szerző”) tájékoztatja Önt mint felhasználót, hogy a honlap használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1. Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a honlapot, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

2. A Szerző a jelen internetes honlapon megjelenő dokumentumok használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

2.a. Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy bármilyen más írott anyagokat, grafikákat, megoldásokat a Szerző kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

2.b. A lelekgyogyito.hu internetes honlapon tárolt/megjelenített adatok, információk, oldalak kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősíthetők tanácsadásnak, felhívásnak vagy ajánlatnak. A felhasználónak a honlapon található információkra alapított bármilyen döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

2.c. A megjelentetett információk nem minősülnek orvosi-, pszichológiai-, pszichiátriai vagy egyéb tanácsadásnak vagy kezelésnek. A Szerző nem rendelkezik orvosi végzettséggel. A Szerző pszichoterápiát-, természetgyógyász-, egészségügyi vagy orvosi tevékenységet nem végez. A Szerző kéri, hogy egészségügyi problémáival forduljon képzett, hivatalos, megfelelő jogosultságokkal rendelkező egészségügyi szakemberhez.

2.d. A honlapon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott bármilyen döntésekből eredő károkért a Szerző nem vállal felelősséget.

2.e. A lelekgyogyito.hu internetes honlapon található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

2.f. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

2.g. A jelen honlap elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a honlap elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen honlap egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül.

3. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak a Szerző tájékoztatása, illetve előzetes írásbeli engedélyével használható fel, az alábbi feltételek szerint.

Nem kell engedély, azonban a Szerző írásbeli tájékoztatása szükséges az alábbiakhoz:

3.a. Idézés: Az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó törvényi szabályozásoknak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel, link elhelyezésével kell rámutatni a portál megfelelő oldalára.

3.b. Teljes cikk átvétele: Az oldalon megjelent írások előzetes írásbeli engedély nélkül átvehetők, amennyiben a tartalom minden eleme változatlan marad, beleértve a szöveget, a szövegkiemeléseket, a képeket, azok elhelyezését, valamint a szövegben elhelyezett hivatkozásokat is. Tartalomátvétel esetén link elhelyezésével kell rámutatni a portál megfelelő oldalára.

4. A Szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges az alábbiakhoz:

4.a. Tartalom átvétele módosítással: Amennyiben a felhasználó a tartalom átvételénél a szövegben, annak strukturálásában, a belső hivatkozásokban vagy a képekben bármilyen módosítást kíván végrehajtani, azt csak a Szerző előzetes írásbeli engedélyével teheti meg, jelezve a Szerző számára az elvégezni kívánt módosításokat.

4.b. Teljes vagy részleges tartalom átvétele hivatkozás elhelyezése nélkül: Az oldalon található tartalom átvétele az eredeti tartalomra való hivatkozás elhelyezése nélkül csak a Szerző előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4.c. Átvett tartalom beágyazása: Az átvenni kívánt tartalom nem önálló egészként, hanem egy másik tartalomba ágyazva, annak részeként történő közléséhez a Szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.

4.d. Tartalom átvétele kereskedelmi célból: A Szerző írásos engedélye nélkül tilos jelen honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

5. A Szerző fenntartja a jogot, hogy honlapját részben vagy egészben bármikor megváltoztassa, módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Szerző nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A Szerző kizárja felelősségét a honlapon található linkekkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.

6. A Szerző nem vállal semmilyen felelősséget az Ön előtt megjelenő internetes oldalak teljességére, pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az információk, grafikák, ábrák, képek, összességében művek bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a “jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

7. A Szerző nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért.

8. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szerző kifejezetten kizárja.

9. A Szerző honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével elért tartalom nem áll a Szerző befolyása alatt. A kapcsolódó honlapokhoz a Szerző honlapja csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért. A Szerző nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Szerző oldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A Szerző továbbá nem felel más honlap tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

10. Ha a Szerző tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a honlapjáról.

11. A Szerző honlapján tilos közölni bármilyen sértő, mások adatvédelmi jogaiba, illetve bármilyen jogszabályba ütköző adatot, információt, tartalmat. A Szerző a tudomására jutott ilyen adatokat, információkat, tartalmakat törli és fenntartja a jogot az ilyen tartalmakat közlő felhasználók kitiltására a honlapjáról.

12. A Szerző kizárólag csak 18 év kor feletti egyéneket céloz meg. A Szerző kéri a szülőket, hogy szoftvereszközök használatával, vagy online szolgáltatások igénybevételével tegyék biztonságosabbá gyermekeik internet használatát.

13. Ha jelen Jogi Nyilatkozat bármely feltétele, előírása vagy rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek, vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősülne, az semmilyen módon sem befolyásolja vagy korlátozza a további feltételek, előírások és rendelkezések jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

14. A Szerző fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről a nyilatkozat frissítése útján, a honlap ezen részén értesíti felhasználóit.

A Jogi Nyilatkozat utolsó frissítésének dátuma: 2020. augusztus 15.

Copyright © All rights reserved! Filó Roland. Minden jog fenntartva.