A boldogság legyen a Te mindennapi valóságod!

A Hogyan valósítsam meg…? kérdésre találhatsz válaszokat.

Etikai szabályzat

Alulírott Filó Roland (Lélekgyógyító) kijelentem, hogy az alább részletezett alapelveket magamra nézve kötelezően alkalmazom és betartom szolgáltatásom nyújtása során:

1. Nem sértem az ügyfél szabad akaratát, mindig tiszteletben tartom azt.

2. Ügyfeleimmel a kapcsolatomat a bizalomra és a kölcsönös megértésre, együttműködésre alapozom.

3. Tiszteletben tartom az ügyfélnek azt a jogát, hogy a folyamat alatt bármikor megszakíthatja a kapcsolatot. Figyelek azokra a jelekre, amelyek jelzik, hogy az ügyfél már nem látja hasznát a szolgáltatásomnak és ezekről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatom.

4. Mindig becsületes, őszinte, megbízható, felelősségteljes és a legmagasabb szintű etikai magatartást tanúsítom az ügyfél iránt

5. Minden ügyféllel teljes alázattal és tisztelettel bánok, önálló emberként tekintenek mindenkire.

6. Felelősséget érzek az ügyfeleim iránt.

7. Legjobb tudásom és meggyőződésem szerint, a törvényes keretek között, a tőlem telhető legjobbat nyújtom az ügyfélnek. Tőlem telhetően maximálisan támogatom őt, kompetenciáimat az ügyfél igényeinek megfelelően használom.

8. Kötelességem, hogy mindig saját kompetenciáim határain belül maradjak, felismerjem amikor túllépnék ezeken a határokon és ekkor az ügyfelet abban támogassam, hogy segítséget kérjen más szakemberektől.

9. Etikusan beszélek arról, amit igaznak tartok.

10. Betartom az érvényben levő jogi-, erkölcsi-, és etikai szabályokat.

11. Tiszteletben tartom az egyéni, kulturális és szerepkülönbségeket, és mindenkor tiszteletben tartom az emberi jogokat. Magatartásom, szolgáltatásom diszkrimináció mentes, ezen belül mentes bármely megkülönböztetéstől, pl. bőrszín, nyelv, vallás, politikai vagy más meggyőződés, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételtől.

12. Titoktartási kötelezettséggel kezelek minden, az ügyfélre vonatkozó adatot, információt. Kizárólag egyértelmű megállapodás vagy szerződés birtokában adok ki bármilyen információt harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabály kötelez. A titoktartási kötelezettségem az ügyféllel való kapcsolat lezárása után is fennáll.

13. Korrekt tájékoztatást nyújtok ügyfeleimnek. Ha észreveszem, hogy az ügyfél érdekét jobban szolgálná bármilyen más szolgáltatás igénybe vétele, akkor haladéktalanul jelzem az ügyfélnek és arra biztatom, hogy tegye meg a szükséges lépéseket.

14. Tiszteletben tartom a számos különböző mentoring/segítő módszert és az ilyen területen dolgozó szakembereket.

15. Nem adok át az ügyfélnek olyan információt, amelyről tudom, hogy bizalmas, félrevezető, vagy amelyhez nincs megfelelő kompetenciám. A tényeket nem hamisítom meg, nem manipulálom és szándékosan nem értelmezem félre.

16. Ha a tények és a körülmények szükségessé teszik (pl. személyes konfliktus, összeférhetetlenség), megoldást keresek és megteszem feloldásukhoz szükséges lépéseket, amelyek magukban foglalják végső esetben a kapcsolat felfüggesztését, vagy megszakítását is az ügyféllel.

17. Díjazásomat megállapodás keretében rögzítem. Sosem használom fel tudatosan az ügyfél kapcsolatot más személyes vagy anyagi előnyök szerzésére. Szolgáltatásom nyújtása során nem használom ki az ügyfelet semmilyen módon.

18. Nem vállalok betarthatatlan kötelezettségeket.

Budapest, 2020. augusztus 15.